Fantasy on a Teapot

 

 

 

Fantasy on a Teapot

2009